×
×

0

0

No Image
SYLVANIA โคมไฟดาวน์ไลท์ติดลอย รุ่น BRAVO CURVE LED RD SURFACE 18 วัตต์ (หน้ากลม) แสงวอร์มไวท์
-ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟมากขึ้น - อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 30 ปี* คำนวณจากการใช้งาน 2.7 ชั่วโมง/วัน - ขนาดกะทัดรัด แต่ให้แสงสว่างครอบคลุมมากขึ้น - โคมดาวน์ไลท์แอลอีดีประหยัดพลังงานมากถึง 85% - น้ำหนัก...
499.00359.00 บาท
Recommend
No Image
SYLVANIA โคมไฟดาวน์ไลท์ติดลอย รุ่น BRAVO CURVE LED RD SUR 18 วัตต์ (หน้ากลม) แสงเดย์ไลท์
-ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟมากขึ้น - อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 30 ปี* คำนวณจากการใช้งาน 2.7 ชั่วโมง/วัน - ขนาดกะทัดรัด แต่ให้แสงสว่างครอบคลุมมากขึ้น - โคมดาวน์ไลท์แอลอีดีประหยัดพลังงานมากถึง 85% - น้ำหนั...
579.00359.00 บาท
Recommend
No Image
SYLVANIA โคมไฟดาวน์ไลท์ติดลอย รุ่น BRAVO CURVE LED RD SUR 12 วัตต์ (หน้ากลม) แสงเดย์ไลท์
-ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟมากขึ้น - อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 30 ปี* คำนวณจากการใช้งาน 2.7 ชั่วโมง/วัน - ขนาดกะทัดรัด แต่ให้แสงสว่างครอบคลุมมากขึ้น - โคมดาวน์ไลท์แอลอีดีประหยัดพลังงานมากถึง 85% - น้ำหนั...
399.00289.00 บาท
Recommend
No Image
SYLVANIA โคมไฟดาวน์ไลท์ติดลอย รุ่น BRAVO CURVE LED SQ SUR 18 วัตต์ (หน้าเหลี่ยม) แสงวอร์มไวท์
-ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟมากขึ้น - อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 30 ปี* คำนวณจากการใช้งาน 2.7 ชั่วโมง/วัน - ขนาดกะทัดรัด แต่ให้แสงสว่างครอบคลุมมากขึ้น - โคมดาวน์ไลท์แอลอีดีประหยัดพลังงานมากถึง 85% - น้ำหนั...
599.00359.00 บาท
Recommend
No Image
SYLVANIA โคมไฟดาวน์ไลท์ติดลอย รุ่น BRAVO CURVE LED SQ SUR 12 วัตต์ (หน้าเหลี่ยม) แสงเดย์ไลท์
-ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟมากขึ้น - อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 30 ปี* คำนวณจากการใช้งาน 2.7 ชั่วโมง/วัน - ขนาดกะทัดรัด แต่ให้แสงสว่างครอบคลุมมากขึ้น - โคมดาวน์ไลท์แอลอีดีประหยัดพลังงานมากถึง 85% - น้ำหนั...
399.00289.00 บาท
×

ติดต่อ