×
×

0

0

No Image
SYLVANIA โคม Inset Swing LED RD_6W แสง 2700K(วอร์มไวท์) หน้ากลม
คุณสมบัติ -อายุการใช้งานยาวนาน 15,000 ชั่วโมง -เป็นดาวไลท์ LED ส่องสว่างแบบเน้นขนาดเล็ก ใช้แทนโคมเดิม MR16 หรือติดตั้งใหม่ -ตัวโคมเป็นพลาสติกขึ้นรูป สวยงาม ปลอดภัยในการใช้งาน -ให้คุณภาพแสงที่ดีเยี่ยม ...
299.00179.00 บาท
No Image
SYLVANIA ดาวน์ไลท์ BRAVO LIGHTER LED SQ _12 วัตต์ (แสงวอร์มไวท์)
ดาวน์ไลท์ LED จาก SYLVANIA รูปทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไฟดาวน์ไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสว่าง หรือเน้นความสว่างเฉพาะจุดภายในห้องให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง...
470.00189.00 บาท
No Image
SYLVANIA ดาวน์ไลท์ BRAVO LIGHTER LED SQ _12 วัตต์ (แสงเดย์ไลท์)
ดาวน์ไลท์ LED จาก SYLVANIA รูปทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไฟดาวน์ไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสว่าง หรือเน้นความสว่างเฉพาะจุดภายในห้องให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง...
470.00189.00 บาท
No Image
SYLVANIA ดาวน์ไลท์ BRAVO LIGHTER LED SQ _9 วัตต์ (แสงวอร์มไวท์)
ดาวน์ไลท์ LED จาก SYLVANIA รูปทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไฟดาวน์ไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสว่าง หรือเน้นความสว่างเฉพาะจุดภายในห้องให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง...
390.00169.00 บาท
No Image
SYLVANIA ดาวน์ไลท์ BRAVO LIGHTER LED SQ _9 วัตต์ (แสงเดย์ไลท์)
ดาวน์ไลท์ LED จาก SYLVANIA รูปทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไฟดาวน์ไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสว่าง หรือเน้นความสว่างเฉพาะจุดภายในห้องให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง...
390.00169.00 บาท
No Image
SYLVANIA ดาวน์ไลท์ BRAVO LIGHTER LED SQ _6 วัตต์ (แสงวอร์มไวท์)
ดาวน์ไลท์ LED จาก SYLVANIA รูปทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไฟดาวน์ไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสว่าง หรือเน้นความสว่างเฉพาะจุดภายในห้องให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง...
299.00169.00 บาท
No Image
SYLVANIA ดาวน์ไลท์ BRAVO LIGHTER LED SQ 6W _6 วัตต์ (แสงเดย์ไลท์)
ดาวน์ไลท์ LED จาก SYLVANIA รูปทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไฟดาวน์ไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสว่าง หรือเน้นความสว่างเฉพาะจุดภายในห้องให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่ง...
299.00169.00 บาท
No Image
SYLVANIA ดาวน์ไลท์ BRAVO LIGHTER LED RD _12 วัตต์ (แสงวอร์มไวท์)
ดาวน์ไลท์ LED จาก SYLVANIA หน้ากลม ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไฟดาวน์ไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสว่าง หรือเน้นความสว่างเฉพาะจุดภายในห้องให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่งที่พัก สำ...
470.0099.00 บาท
No Image
SYLVANIA ดาวน์ไลท์ BRAVO LIGHTER LED RD _12 วัตต์ (แสงเดย์ไลท์)
ดาวน์ไลท์ LED จาก SYLVANIA หน้ากลม ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี มีความแข็งแรง ไฟดาวน์ไลท์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสว่าง หรือเน้นความสว่างเฉพาะจุดภายในห้องให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตกแต่งที่พัก สำ...
470.00189.00 บาท
×

ติดต่อ